باتری مناسب انواع آئودی

باتری فابریک آئودی TT کروک یا رودستر

باتری فابریک آئودی تی تی کروک (رودستر) باتری 60 آمپر کوتاه است. البته باتری های 55 و 50 آمپر نیز روی این خودرو قابل نصب است. سیستم برق خودرو های آلمانی بسیار پیشرفته است و پیشنهاد می شود بر روی این خودرو از باتری های AGM استفاده کنید.

audi TT roadster خرید باتری مناسب

Audi TT roadster
باتری مناسب آئودی TT rodster

لیست کالا

باتری فابریک آئودی Q5

باتری فابریک آئودی کیو 5 باتری 100 آمپر است، سیستم برق خودرو های آلمانی بسیار پیشرفته است و پیشنهاد می شود بر روی این خودرو از باتری های AGM استفاده کنید.

audi Q5 خرید باتری مناسب

Audi Q5
باتری مناسب آئودی کیو 5 

لیست کالا

باتری فابریک آئودی تی تی کوپه

باتری فابریک آئودی TT کوپه 70 آمپر کوتاه است، البته باتری های 66 و 74 آمپر نیز روی این خودرو قابل نصب است. سیستم برق خودرو های آلمانی بسیار پیشرفته است و پیشنهاد می شود بر روی این خودرو از باتری های AGM استفاده کنید. 

audi TT خرید باتری مناسب

Audi TT
باتری مناسب آئودی TT

لیست کالا

باتری فابریک آئودی a4

باتری فابریک آئودی ای 4 باتری 70 آمپر کوتاه است، البته باتری های 66 و 74 آمپر نیز بر روی این خودرو قابل نصب است. سیستم برق خودرو های آلمانی بسیار پیشرفته است و پیشنهاد می شود بر روی این خودرو از باتری های AGM استفاده کنید.

audi A4 خرید باتری

Audi A4
باتری مناسب آئودی A4

لیست کالا