خرید باتری پیکان، هیلمن، وانت پیکان، RD و روآ 

باتری فابریک و اصلی پیکان باتری 60 آمپر پیکانی است اما باتری 70 آمپر بلند و 60 آمپر بلند نیز بر روی انواع پیکان قابل نصب است. دو نوع باتری اسیدی و سیلد بر روی پیکان قابل نصب است اما باتری سیلد به دلیل تکنولوژی بروز تر و کارایی بالاتر انتخاب بهتری است.