خرید باتری تمامی مدل ها اپل

باتری فابریک تمامی مدل های اپل آسترا، امگا، کورسا، وکترا، موکا و ایگنیسیا باتری 60 آمپر کوتاه است. البته باتری های 55 آمپر و 50 آمپر نیز روی این خودرو ها قابل نصب است.

باتری ماشین 55 آمپر اتمی استاروی 363,275 تومان موجود نمی باشد
باتری ماشین 60 آمپر استاروی 396,300 تومان موجود نمی باشد
باتری ماشین 55 آمپر تایگر تماس بگیرید موجود نمی باشد
باتری ماشین 60 آمپر اتمی واریان (صبا) 420,000 تومان موجود نمی باشد