باتری مناسب انواع گک گونو

خرید باتری مناسب گک گونو G5 و تروی و GS5

باتری فابریک گک گونو تروی، GS5 و G5 باتری 70 آمپر کوتاه است. در صورت نیاز می توانید باتری 74 آمپر یا 66 نیز روی این خودرو نصب کنید.

خرید باتری گک گونو تروی، ترامپچی GS5 و G5

باتری مناسب گک گونو تروی، ترامپچی GS5 و G5
Gac gonow G5, Troy, GS5

لیست کالا

خرید باتری گک گونو ترامچی GA3S

باتری فابریک گک گونو ترامچی GA3S باتری 62 آمپر اتمی است. البته باتری های 60، 50 و 55 آمپر نیز روی این خودرو قابل نصب است. پیشنهاد ما باتری 60 آمپر اتمی جی ان گلوبال گلد است.

خرید باتری گک گونو ترامچی GA3S

باتری مناسب گک گونو ترامچی GA3S
Gac gonow GA3S

لیست کالا