خرید باتری مناسب گک گونو G5 و تروی و GS5

باتری فابریک گک گونو تروی، GS5 و G5 باتری 70 آمپر کوتاه است. در صورت نیاز می توانید باتری 74 آمپر یا 66 نیز روی این خودرو نصب کنید.