فروش انواع باتری موتور از 3 آمپر تا 12 آمپر با پیک، پست، تست و تعویض رایگان در تهران. موتور به دلیل ابعاد کوچک تر و نیاز به برق کمتر نسبت به ماشین، از باتری های 3 تا 12 آمپر بر روی آن ها استفاده می شود.

باتری موتور 3 آمپر اتمی جی ان راکت 85,000 تومان موجود نمی باشد
باتری موتور 4.5 آمپر اتمی جی ان راکت 95,000 تومان موجود نمی باشد
باتری موتور 5 آمپر کوتاه اتمی جی ان راکت 105,000 تومان موجود نمی باشد
باتری موتور 9 آمپر کوتاه اتمی جی ان راکت 135,000 تومان موجود نمی باشد
باتری موتور 9 آمپر بلند اتمی جی ان راکت 145,000 تومان موجود نمی باشد
باتری موتور 12 آمپر اتمی جی ان راکت 205,000 تومان موجود نمی باشد