خرید باتری بایک سابرینا

باتری فابریک و تولید کارخانه ی بایک سابرینا و X25 ، باتری 60 آمپر بلند اتمی برعکس معروف به باتری 6069 است، بسیاری این باتری را با کد 65D23R نیز می شناسند.

باتری ماشین 60 آمپر بلند برعکس اتمی جی ان گلوبال 726,000 تومان موجود نمی باشد
باتری ماشین 60 آمپر بلند برعکس استاروی 600,000 تومان موجود نمی باشد