خرید باتری بایک سابرینا

باتری فابریک و تولید کارخانه ی بایک سابرینا و X25 ، باتری 60 آمپر بلند اتمی برعکس معروف به باتری 6069 است، بسیاری این باتری را با کد 65D23R نیز می شناسند.