خرید باتری مناسب بورگوارد bx7 و bx5

باتری فابریک بورگوارد bx7 و bx5 باتری 74 آمپر است. البته باتری های 70 آمپر کوتاه و 66 آمپر نیز بر روی این خودرو قابل نصب است. پیشنهاد نمایندگی بورگوارد باتری 74 آمپر کارخانه برنا باتری است.

باتری ماشین 66 آمپر اتمی اطلس 600,600 تومان موجود نمی باشد
باتری ماشین 74 آمپر اتمی اطلس 673,400 تومان موجود نمی باشد
باتری ماشین 66 آمپر اتمی استاروی 607,200 تومان موجود نمی باشد