باتری فابریک ولوو F12، N10 , N12

باتری فابریک کامیون ولوو F12 و N10 باتری 150 آمپر است و باتری فابریک ولوو N12 باتری 170 آمپر است. از آنجایی که قالب دو باتری 150 و 170 آمپر یکسان است شما می توانید هر یک از این دو باتری را روی کامیون خود نصب کنید.
اگر در مناطق گرمسیری رفت و آمد دارید باتری LM را به شما پیشنهاد می کنیم. در غیر اینصورت باتری های اتمی بدلیل تکنولوژی بروز تر انتخاب بهتری هستند.

باتری کامیون 150 آمپر اسیدی جی ان گلوبال 1,800,000 تومان موجود نمی باشد
باتری کامیون 170 آمپر اتمی جی ان گلوبال 2,040,000 تومان موجود نمی باشد
باتری کامیون 150 آمپر اتمی استاروی 1,380,000 تومان موجود نمی باشد
باتری کامیون 170 آمپر اتمی استاروی 1,564,000 تومان موجود نمی باشد